Försäljningsvillkor

Datum: 2023-11-03


FÖRSÄLJNINGSVILLKOR


1. BEHANDLING AV ORDER


1.1 ORDERBEKRÄFTELSE - KONTAKT VIA MESSENGER


Vi kommer att kontakta dig på Messenger för mer information om din beställning. Team Metafysisk Webbshop avgör ensidigt om vi kommer att utföra din order eller inte.

Så din order är inte per automatik bekräftad genom att du lagt en order i vår webbshop utan en eventuell bekräftelse kommer att ske i samband med kontakten på Messenger.


1.2 BETALNING AV ORDER


När din order är bekräftad via Messenger så kommer du efter överenskommelse med oss att få en betalningsanmodan via Swish från Cool Company. Denna ska betalas omgående, inga tjänster levereras innan Cool Company bekräftat din inbetalning.


1.3 LEVERANSVILLKOR


Alla tjänster utförs på distans.


När du ber om våra tjänster handlar det om dig och ingen annan.


Budskap om framtiden utgår i från hur förutsättningarna ser ut och de val du gör när tarotläggningen görs.


Det lämnas aldrig några garantier eller svar som tar ifrån dig ditt egenansvar att själv styra ditt eget öde.


1.4 KONTRAKTSPART MED COOL COMPANY


Vi har en egenanställning på Cool Company vilket innebär att de sköter faktureringen av våra uppdrag. När du anlitar oss så är du kontraktspart med Cool Company. Din order är en skriftlig överenskommelse om utförande av tjänst och även ditt medgivande att registrera dig i Cool Companys register för hantering av Faktura och Swish. All betalning görs med Swish, vilket sker med hjälp av Cool Company.


Cool Company - Allmänna villkor - Kund


2. INTEGRITETSPOLICY (GDPR)


2.1 VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?


När du beställer något från vår webbshop så samlar vi in dina personuppgifter som du lånar ut till oss, till exempel ditt namn, adress, mobiltelefonnummer och e-postadress.


När du är inne i vår webbshop får vi också automatiskt information om din dators IP-adress så att vi vet vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder.


Vid kontakten via Messenger så samlar vi även in ditt personnummer för registrering hos Cool Company.


2.2 ALLMÄNT


Vi på Team Metafysisk Webbshop vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.


När du lånar ut dina personuppgifter till Team Metafysisk Webbshop i samband med din order och via dina kontakter med Team Metafysisk Webbshop använder Team Metafysisk Webbshop personuppgifterna för att hantera din order och leverans samt för att registrera dig hos Cool Company för att slutföra en transaktion.


Vår butik sköts av One.com. De ger oss tillgång till e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig. Dina uppgifter lagras hos One.com, i databaser och i One.com-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.


Team Metafysisk Webbshop har inget eget kundregister utan det administreras på Cool Company. Team Metafysisk Webbshop kommer även att spara dina personuppgifter hos Cool Company för framtida beställningar.


Team Metafysisk Webbshop vill att du ska vara informerad om att vi samlar in denna information och använder den för detta syfte.


2.3 LEGALA GRUNDER FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA
PERSONUPPGIFTER


För att Team Metafysisk Webbshop ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifternas behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.a) Rättsliga förpliktelser


Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Team Metafysisk Webbshop, exempelvis att Cool Company för vår räkning ska dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.


b) Avtalsförpliktelser


Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. Genom att du gör en beställning hos Team Metafysisk Webbshop har du, genom att acceptera Försäljningsvillkoren ingått ett avtal med Team Metafysisk Webbshop som sätter ramarna för vilken behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla, hantera och administrera våra tjänster som är kopplade till din beställning. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt Team Metafysisk Webbshop försäljningsvillkor. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att Team Metafysisk Webbshop registrerar dina kontaktuppgifter hos Cool Company och att Team Metafysisk Webbshop arkiverar utförd order som avtalsunderlag så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten samt att Cool Company kan behöva göra en kreditupplysning om din betalningsanmodan förfaller och ska påminnas via faktura som då blir ett nytt betalningssätt.


c) Berättigade intressen


Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att Team Metafysisk Webbshop bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra missbruk av din beställning eller betalning samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer Team Metafysisk Webbshop även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk. Detsamma gäller för Cool Company utifrån deras integritetspolicy för kund.


2.4 DINA RÄTTIGHETER SOM KUND


a) Team Metafysisk Webbshop och One.com


Vi på Team Metafysisk Webbshop vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av. Team Metafysisk Webbshop arkiverar endast levererade orders som ett avtalsunderlag.


One.com Sekretesspolicyb) Cool Company


Genom att du anlitar oss som är egenanställda hos Cool Company så blir du deras kund. Som kund hos Cool Company så blir du registrerad i deras kund och faktureringssystem. Vill du ha mer information om deras hantering av dina kontaktuppgifter så kontaktar du Cool Company.


Cool Company - Integritetspolicy för kund


c) Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.


d) När du har betalat din order kan du be oss att ta bort personuppgifterna hos Cool Company. Om du gjort en beställning som inte är utförd eller betalad och du ångrar dig och inte vill att vi samlar in information eller använder dina personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss via e-post: webshop@i-kalmar.com så tar vi bort din lagda order. Även här kan en Rättslig förpliktelse, avtalsförpliktelse och/eller en intresseavvägning påverka hanteringen av din begäran.


2.5 OFFENTLIGGÖRANDE


Vi kan lämna ut din personliga information om lagen kräver det eller om du bryter mot våra Försäljningsvillkor.


2.6 COOL COMPANY


Du är även informerad om att vi har en egenanställning hos Cool Company och vad det innebär för dig som kund.


Vi kommer att registrera ditt fullständiga personnummer, namn, mobiltelefonnummer, e-postadress och adress i Cool Companys faktureringssystem. Uppgifterna kommer enbart att användas för fakturering och/eller betalningsanmodan via Swish. Vi sparar dina personuppgifter för framtida beställningar.


2.7 ONE.COM


Vår butik sköts av One.com. De ger oss tillgång till e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig. Dina uppgifter lagras hos One.com, i databaser och i One.com-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.


3. LÄNKAR


3.1 Ansvarbefrielse


När du klickar på länkar i vår butik, kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för integritetspolicys på andra webbplatser och uppmanar dig att läsa dessa webbplatsers integritetspolicys.


4. SÄKERHET


4.1 Skydd av personlig information


För att skydda din personliga information vidtar vi försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att den inte försvinner, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs. Den information du förser oss med krypteras på Team Metafysisks Webbshop med Secure Socket Layer-teknik (SSL) och lagras med AES-256 kryptering.


För mer information om hur Cool Company skyddar din personliga information så hänvisar vi er till dem för mer information.


Cool Company


5. ÅLDERSGRÄNS


5.1 Krav på att vara myndig


När du använder denna webbplats bekräftar du att du är myndig i det land eller den stat där du bor. Är du inte myndig i det land eller den stat du bor får du inte använda denna webbplats oavsett om förmyndare/vårdnadshavare/föräldrar eller jämförbart har gett sitt samtycke till att du som minderårigt barn använder denna webbplats.


6. ÄNDRINGAR AV DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR


6.1 Ändringar


Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa försäljningsvillkor när som helst, så var vänlig och kontrollera dem regelbundet.


Förändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen.


Om vi gör väsentliga ändringar i dessa försäljningsvillkor så kommer vi att meddela dig här att försäljningsvillkoren har uppdaterats via Team Metafysisks hemsida, så att du vet försäljningsvillkoren, vilken information vi samlar in, hur vi använder den, och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller offentliggör den.